Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Address

Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok

Tel.

+48 857 412 332, +48 857 326 546, +48 857 327 562

Country

Poland

WWW

Email

Activity

general building contractors, construction; museums and historical sites

Description

konserwacja zabytków
prowadzenie ewidencji dóbr kultury
monitorowanie stanu zachowania dóbr kultury