Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku - Delegatura w Łomży

Address

Nowa 2, 18-400 Łomża

Tel.

+48 862 163 408

Country

Poland

WWW

Email

Activity

general building contractors, construction; museums and historical sites

Description

konserwacja zabytków
prowadzenie ewidencji dóbr kultury
monitorowanie stanu zachowania dóbr kultury