Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Urzad Ochrony Zabytków w Warszawie - Delegatura w Radomiu

Address

Żeromskiego 53, 26-610 Radom

Tel.

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs; museums and historical sites

Description

konserwacja zabytków, administracja kultury, ochrona zabytków