Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Inspektorat we Wrześni

Address

Czerniejewska 7, 62-300 Września

Tel.

+48 614 361 802

Country

Poland

WWW

Email

Activity

construction of docks, ports, waterways, dams, land melioration and irrigation systems; architectural and engineering activities

Description

budownictwo wodne
projektowanie budowlane
nadzór budowlany