Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie - Oddział w Radomiu - Inspektorat w Szydłowcu

Address

Targowa 4, 26-500 Szydłowiec k. Radomia

Tel.

Country

Poland

WWW

Email

Activity

agriculture, hunting; construction of docks, ports, waterways, dams, land melioration and irrigation systems

Description

inwestycje melioracyjne
utrzymanie urządzeń melioracyjnych
nadzór nad robotami melioracyjnymi