Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku z/s w Gdyni - Biuro Rejonowe w Kościerzynie

Address

Długa 30, 83-400 Kościerzyna

Tel.

+48 586 863 933

Country

Poland

WWW

Email

Activity

legal services, lawyers, notarial offices; business, employers and professional organizations

Description

organizacje profesjonalne, kancelaria prawna, izby handlowe