Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku z/s w Gdyni - Zakład Gospodarczy przy Biurze Rejonowym w Gdańsku

Address

Wielkie Młyny 16, DH Wielki Młyn, 80-849 Gdańsk

Tel.

+48 583 052 405, +48 583 052 390, +48 583 011 031

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business, employers and professional organizations

Description

organizacje społeczne