Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

Address

Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Tel.

+48 713 375 100, +48 713 375 111

Country

Poland

WWW

Email

Activity

recycling services; secretarial and translation services; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

odprowadzanie ścieków
wywóz śmieci
niszczenie dokumentów w siedzibie klienta