Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.

Address

Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice

Tel.

+48 327 572 142, +48 327 572 143, +48 327 572 043

Country

Poland

WWW

Email

Activity

publishing, printing and reproduction of recorded media

Description

albumy, słowniki
czasopisma: Trybuna Górnicza, Wiadomości Górnicze, Budownictwo Górnicze i Tunelowe, Karbo