Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.

Address

Kopernika 36/40, lok. 110, 00-328 Warszawa

Tel.

+48 225 515 600, +48 225 515 601

Country

Poland

WWW

Email

Activity

publishing, printing and reproduction of recorded media; business, employers and professional organizations

Description

wydawanie miesięcznika "Inżynier Budownictwa", organizacje profesjonalne