Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu

Address

Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław

Tel.

+48 717 829 252, +48 717 829 255

Country

Poland

WWW

Email

Activity

architectural and engineering activities; libraries and archives

Description

archiwa, geodezja, kartografia