Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej - Muzeum Geologiczne

Address

Al. Mickiewicza 30, paw. A-0, 30-059 Kraków

Tel.

+48 126 172 365, +48 126 332 936

Country

Poland

WWW

Email

Activity

museums and historical sites

Description