Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka - Centrum Dydaktyki

Address

Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Tel.

+48 222 346 472, +48 222 345 161, +48 222 345 052

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

Dziekanat Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Finansów
Dziekanat Wydziału Informatyki Gospodarczej
Dziekanat Wydziału Turystyki
Dziekanat Studiów Podyplomowych
Studium Języków Obcych