Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry Dla Europy

Address

Mansfelda 4, 60-855 Poznań

Tel.

+48 616 582 425, +48 616 582 450, +48 616 632 064

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

ekonomia, gospodarka przestrzenna, pedagogika
kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury
turystyka i rekreacja
studia podyplomowe