Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - Zespół Szkół w Żarkach

Address

Sosnowa 2, 42-310 Żarki

Tel.

+48 343 148 099, +48 343 148 225

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Policealne Studium Zawodowe nr 1
Zasadnicza Szkoła Zawodowa