Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pińczowie

Address

Słabska 13, 28-400 Pińczów

Tel.

+48 413 572 433

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
Liceum Profilowane dla Dorosłych
Szkoła Policealna