Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu

Address

Reja 11, 33-300 Nowy Sącz

Tel.

+48 184 423 039, +48 184 421 467

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Liceum Ogólnokształcące 3-letnie
Szkoła Policealna