Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

Address

Myśliwska 4, 07-130 Łochów

Tel.

+48 256 751 346, +48 256 751 865

Country

Poland

WWW

Email

Activity

water collection, purification and distribution; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

likwidowanie śmieci, usuwanie ścieków, dystrybucja wody