Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych Hydrobud S.J.

Address

Latoszyn 31c, 39-200 Dębica

Tel.

+48 146 777 027, +48 146 777 029

Country

Poland

WWW

Email

Activity

demolition, site preparation, earth moving; construction of docks, ports, waterways, dams, land melioration and irrigation systems

Description

kanalizacyjne
melioracja
wodociągi
roboty ziemne, systemy melioracyjne