Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zakład Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego PETEKS Sp. z o.o.

Address

Łaciarska 28, 50-146 Wrocław

Tel.

+48 713 446 604, +48 713 431 649

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business and management consulting; primary education, preschools; higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła średnia, doradztwo, kursy zawodowe