Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zakłady Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału w Poznaniu

Address

Grobla 15, 61-859 Poznań

Tel.

+48 618 545 100, +48 618 545 350, +48 618 523 923

Country

Poland

WWW

Email

Activity

gas production and distribuition, except extraction; water supply, sewage, gas, ventillation, heating and cooling systems installation

Description

dystrybucja gazu, urządzenia gazowe