Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie

Address

Lwowska 24, 22-100 Chełm

Tel.

+48 825 603 123

Country

Poland

WWW

Email

Activity

construction of highways, roads, railroads, airfields and sport facilities; management of holding companies; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

zarządzanie przedsiębiorstwami, drogi, sprzątanie dróg