Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie

Address

Lubelska 60, 22-200 Włodawa

Tel.

+48 825 721 151, +48 825 721 793

Country

Poland

WWW

Email

Activity

construction of highways, roads, railroads, airfields and sport facilities; management of holding companies; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

zarządzanie przedsiębiorstwami, drogi, sprzątanie dróg