Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zarząd Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. prof. Ryszarda Zaręby

Address

Pl. Konstytucji 3 Maja 3, 26-670 Pionki

Tel.

Country

Poland

WWW

Email

Activity

botanical and zoological gardens and parks, nature reserves

Description

ochrona przyrody
edukacja ekologiczna społeczeństwa