Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - Rejonowy Oddział w Ostródzie

Address

Sienkiewicza 13, 14-100 Ostróda

Tel.

+48 896 465 251

Country

Poland

WWW

Email

Activity

agriculture, hunting; construction of docks, ports, waterways, dams, land melioration and irrigation systems

Description

systemy irygacyjne, zapory wodne, systemy melioracyjne