Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność - Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania

Address

Wały Piastowskie 24, p. 118, 80-855 Gdańsk

Tel.

+48 583 057 172, +48 583 084 422

Country

Poland

WWW

Email

Activity

trade unions

Description

związki zawodowe