Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 52 im. Jana Siestrzyńskiego

Address

Łucka 17/23, 00-842 Warszawa

Tel.

+48 226 206 285, +48 226 206 286, +48 226 242 891

Country

Poland

WWW

Email

Activity

secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

dla niesłyszących i słabosłyszących
kucharz, cukiernik
introligator, krawiec