Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

ZDT-Komag Sp. z o.o.

Address

Żwirki i Wigury 6, 43-190 Mikołów

Tel.

+48 322 262 910, +48 322 262 443, +48 322 260 455

Country

Poland

WWW

Email

Activity

machinery and equipment, manuf.; machinery and equipment, wholesale

Description

przenośniki zgrzebłowe, podścianowe
zgrzebła, napęd kutotrak, regeneracja