Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. - Posterunek Energetyczny Mikołajki

Address

Kolejowa 14, 11-730 Mikołajki k. Mrągowa

Tel.

+48 874 216 152

Country

Poland

WWW

Email

Activity

electricity production and distribution

Description

dystrybucja energii elektrycznej