Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. - Posterunek Energetyczny Szypliszki

Address

Suwalska 2, 16-411 Szypliszki

Tel.

+48 875 681 078

Country

Poland

WWW

Email

Activity

electricity production and distribution

Description

dystrybucja energii elektrycznej