Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 - Gimnazjum nr 31 im. gen. Stanisława Maczka

Address

Leśna Góra 2, 80-281 Gdańsk

Tel.

+48 583 426 076

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

szkoła podstawowa