Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital Rejonowy im. dr Anki

Address

Szkolna 1, 42-160 Krzepice

Tel.

+48 343 175 019, +48 343 175 220

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital; first aid, medical centers, home doctors

Description

oddział chorób wewnętrznych, izba przyjęć, ambulatorium ogólne