Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Address

Miękinia 198, 32-065 Krzeszowice

Tel.

+48 122 820 040, +48 122 821 991

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities

Description

domy opieki dla dzieci