Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół

Address

Gdów 405, 32-420 Gdów

Tel.

+48 124 227 106, +48 124 514 458, +48 122 514 061

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum, szkoła zawodowa