Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej

Address

Werynia 501, 36-100 Kolbuszowa

Tel.

+48 172 271 441, +48 172 271 332

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

Technikum
Liceum Profilowane
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Szkoła Policealna