Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie

Address

Legionów 15, 33-100 Tarnów

Tel.

+48 146 213 566

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych nr 2
Technikum nr 7, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 7
VII Liceum Profilowane, XVII Liceum Ogólnokształcące