Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Budowy Okrętów - Technikum Budowy Okrętów, Technikum Morskie

Address

Willowa 2/4, 71-650 Szczecin

Tel.

+48 914 280 231, +48 914 281 772

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

liceum i technikum