Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POTOCZKU

Address

Potoczek 43, 23-313 Potok Wielki

Tel.

+48 158 740 268

Country

Poland

WWW

Email

Activity

secondary education, high schools; higher education, universities, polytechnics

Description

Technikum Rolnicze, Agrobiznesu, Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Ochrony Środowiska
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum Rolnicze dla Dorosłych
Policealne Studium Ekonomiczno-Informatyczne