Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

Address

Pl. Londzina 3, 43-400 Cieszyn

Tel.

+48 338 581 870

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Technikum
Liceum Profilowane
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Szkoła Policealna
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych