Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica

Address

Konopnickiej 3, 05-400 Otwock

Tel.

+48 227 792 644, +48 227 793 786

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Technikum nr 1
Liceum Profilowane nr 1
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1