Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku

Address

Al. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk

Tel.

+48 552 483 129, +48 556 495 000

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Ogólnokształcące
Techikum Ekonomiczne, Organizacji Usług Gastronomicznych, Agrobiznesu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum Uzupełniające