Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu

Address

Warszawska 1, 39-300 Mielec

Tel.

+48 177 731 580

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Technikum nr 1, Technikum Zaoczne Nr 1 dla Dorosły
I Liceum Profilowane, Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1