Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Ekonomicznych im. prof. Oskara Lange w Bytomiu

Address

Webera 6, 41-902 Bytom

Tel.

+48 322 823 482

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Technikum nr 5
V Liceum Profilowane
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5
Szkoła Policealna