Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Energetycznych - ENERGETYK im. gen. Władysława Sikorskiego

Address

Al. Batalionów Chłopskich 7, 35-038 Rzeszów

Tel.

+48 177 483 070, +48 177 483 095

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Technikum
Liceum Profilowane
Zasadnicza Szkoła Zawodowa