Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu - Technikum Gastronomiczne

Address

Podkomorska 49, 60-326 Poznań

Tel.

+48 618 674 041, +48 618 672 308

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

liceum i technikum