Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie - Technikum Uzupełniające nr 5

Address

Zamoyskiego 6, 30-523 Kraków

Tel.

+48 126 560 404, +48 126 565 700, +48 126 560 056

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

liceum i technikum