Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół im. A. Świętochowskiego

Address

Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk

Tel.

+48 236 713 031, +48 236 713 035

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane
Technikum Rolnicze i Ogrodnicze
Technikum Architektury Krajobrazu
Technikum Agrobiznesu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa