Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach

Address

3 Maja 107, 32-100 Proszowice

Tel.

+48 123 861 035

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Ogólnokształcące
Liceum Profilowane, Technikum Ekonomiczne
Zaoczne Policealne Studium Zawodowe
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Uzupełniające