Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

Address

Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka Orawska

Tel.

+48 182 652 317

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Liceum Ogólnokształcące, Liceum dla Dorosłych, Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rolnicza
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych