Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie

Address

Prusa 20, 42-200 Częstochowa

Tel.

+48 343 661 121, +48 343 661 122

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Technikum nr 11
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9
VIII Liceum Profilowane
Technikum Uzupełniające nr 1
Szkoła Policealna nr 2